Тип характер Песимист

Български (BG)

Български (BG)

Открийте най-силните и най-слаби черти от характера на типа характер "Песимист" с помощта на оранжевия бутона "Избор на характер", където можете да дефинирате 64 различни положителни и отрицателни качества и да откриете кои от 12-те типа личности най-добре подхождат на тяхната комбинация. За удобство са предоставени снимки на истински хора.

Песимист
ОЩЕ
ЛИЦА
Adolf Hitler Actor Adolf Hitler Arnold Schwarzenegger Barack Obama Bill Gates Boris Johnson Clancy Brown Hugh Grant Jim Carrey Laurel Mark Zuckerberg Pedro Almodovar Richard Madeley Robin Williams Steve Googan Vasil Levski
Песимист - Описание на характера
Тежко е в душата на Песимиста. Той е сто процентов песимист, със стеснителен характер, хаотични мисли и чувствителна натура. Страда от много заблуди, защото е нерешителен и се страхува да погледне предизвикателствата на живота право в очите. Типичната му разсеяност се комбинира най-често с изразена флегматичност и патологична срамежливост. Много често проявява безразсъдство особено от отчаяние. Изпадне ли в това състояние е нервен и завистлив. Когато е по-спокоен нерядко досажда на хората с нереалните си проблеми. Повечето представители на този тип характер са овчедушни, мързеливи и несериозни, а когато ги критикуват за тези им недостатъци бързо се превръщат в сърдитковци. Въпреки, че се чувства отхвърлен и унил, почти е невъзможно схващанията му за околния свят да избият в анархизъм, избухливост и истеричност. Не е горделив. Клюкарството и лъжите също не са му по сърце. Въобще не може да се твърди, че е леке, мухльо и мърльо, да такива сред Песимистите има, но те са по-скоро изключение. Твърде скромен, той не може да е простак и подлец. Въпреки присъщата си несериозност, когато се налага в обществото изразява своето мнение, което не ни дава основание да го наречем непукист. Песимиста не е скъперник, дава лесно това, което притежава, но пък понякога го прави от тъпотия и липса на всякаква улегналост на характера. Той категорично не успява да се нагоди към бързината и гъвкавостта, която нашето съвремие изисква. Липсва му доброто възпитание, но не е дърдорко. Последен по интелект и ерудиция, балансира с честност и покорство. Песимиста не може да се концентрира за дълго върху каквото и да е. Притиснат от тонове самосъжаление не му остават сили да прояви надменност и нахалство. За него оптимизма е изоставена лодка люшкаща се далеч, далеч на хоризонта в море от неувереност. На пук на съдбата и защото така е устроен света, Песимиста също като Меланхолика е Клоуна, който откровено разсмива хората, но само на сцената. Той е изкусен майтапчия, но само до спускането на завесата. Роля на подмазвач не може да играе - тя е за хора приспособими, смели и спокойни, а той не е тарикат. Въпросите свързани с културата го отегчават, счита ги за губене на време. При изпълнение на работните си задължения е последен по трудолюбие.
This website uses cookies and local storage. By using our services, you agree to our use of cookies and local storage.
I AGREE