Тип характер Песимист

Български (BG)

Български (BG)

Открийте най-силните и най-слаби черти от характера на типа характер "Песимист" с помощта на оранжевия бутона "Избор на характер", където можете да дефинирате 64 различни положителни и отрицателни качества и да откриете кои от 12-те типа личности най-добре подхождат на тяхната комбинация. За удобство са предоставени снимки на истински хора.

Песимист
Песимист - Описание на характера
Тежко е в душата на Песимиста. Той е сто процентов песимист, със стеснителен характер, хаотични мисли и чувствителна натура. Страда от много заблуди, защото е нерешителен и се страхува да погледне предизвикателствата на живота право в очите. Типичната му разсеяност се комбинира най-често с изразена флегматичност и патологична срамежливост. Много често проявява безразсъдство особено от отчаяние. Изпадне ли в това състояние е нервен и завистлив. Когато е по-спокоен нерядко досажда на хората с нереалните си проблеми. Повечето представители на този тип характер са овчедушни, мързеливи и несериозни, а когато ги критикуват за тези им недостатъци бързо се превръщат в сърдитковци. Въпреки, че се чувства отхвърлен и унил, почти е невъзможно схващанията му за околния свят да избият в анархизъм, избухливост и истеричност. Не е горделив. Клюкарството и лъжите също не са му по сърце. Въобще не може да се твърди, че е леке, мухльо и мърльо, да такива сред Песимистите има, но те са по-скоро изключение. Твърде скромен, той не може да е простак и подлец. Въпреки присъщата си несериозност, когато се налага в обществото изразява своето мнение, което не ни дава основание да го наречем непукист. Песимиста не е скъперник, дава лесно това, което притежава, но пък понякога го прави от тъпотия и липса на всякаква улегналост на характера. Той категорично не успява да се нагоди към бързината и гъвкавостта, която нашето съвремие изисква. Липсва му доброто възпитание, но не е дърдорко. Последен по интелект и ерудиция, балансира с честност и покорство. Песимиста не може да се концентрира за дълго върху каквото и да е. Притиснат от тонове самосъжаление не му остават сили да прояви надменност и нахалство. За него оптимизма е изоставена лодка люшкаща се далеч, далеч на хоризонта в море от неувереност. На пук на съдбата и защото така е устроен света, Песимиста също като Меланхолика е Клоуна, който откровено разсмива хората, но само на сцената. Той е изкусен майтапчия, но само до спускането на завесата. Роля на подмазвач не може да играе - тя е за хора приспособими, смели и спокойни, а той не е тарикат. Въпросите свързани с културата го отегчават, счита ги за губене на време. При изпълнение на работните си задължения е последен по трудолюбие.